Szerzői jogdíjmentes fotók, képek

A képek jogállása:

A felhasználás lehetséges köreit tekintve megkülönböztetünk jogdíjas képeket (Rights Managed, RM), jogdíjmentes képeket (Royalty-free, RF), valamint közkincseket (Public Domain, PD).

A jogdíjas képek (Rights Managed, RM) esetében egyedi licencszerződés rögzít minden egyes használatot. Megvan a lehetőség arra, hogy az ügyfél kizárólagos használati jogot vásároljon egy adott képre. Mivel ilyenkor a képet az ügynökség másik ügyfelének nem adhatja tovább, így a vásárlónak magasabb díjat kell fizetnie. A megfizetett díj összefüggésben van a felhasználhatósággal, a kiválasztott kép pl. csak meghatározott ideig (1 hónap, 1 év stb.), vagy csak nyomtatásban, vagy maximum 10.000 kinyomtatott dokumentumig, csak Európában vagy valamely országban, csak meghatározott méretben stb. használható fel.

A jogdíjmentes képeket (Royalty-free, RF) (melyet honlapunk is használ) kínálók a vásárlóval a kép korlátlan számú felhasználására egyetlen szerződést köt. Royalty-free képek esetén nincs lehetőség kizárólagos használati jog megvásárlására.

A jogdíjmentesség ugyanakkor nem tévesztendő össze a Public Domain joggal, vagyis a jogdíjmentesség nem jelenti a kép ingyenességét. Azt jelenti csupán, hogy a megkötött licencszerződés és fizetés után a vásárló a megvásárolt képet többször felhasználhatja céljai és igényei szerint és nem kell minden felhasználás alkalmával újabb licencdíjat fizetnie.
Közkincs (Public domain, PD) képek lincencdíj fizetése nélkül használható üzleti vagy személyes célokra. Nincs lehetőség kizárólagos jogok fenntartására. A képet mások is felhasználhatják, ahányszor csak akarják. Bővebb információk a szerzői jogdíjmentes képekről és képek jogállásáról a wikipédia honlapján olvashatóak. Tudj meg többet.